Bättre arbetsmiljö när regionen investerar i egen sekretesshantering

Bättre arbetsmiljö när regionen investerar i egen sekretesshantering

Region Kronoberg investerar i en sekretessanläggning som kommer att effektivisera sjukhusets dokumenthantering. Ingenjörsfirman J Mared och Vecoplan står som leverantör av projektet som beräknas vara driftsatt i sommar 2021.

Att hantera sekretessbelagda dokument på ett säkert och hållbart sätt kan vara en dyr historia för regionerna. Och innebära dålig arbetsmiljö.

– Vi gör denna investering för att vi idag har en föråldrad process för arbetet med sekretess, vilket medför dålig arbetsmiljö. Något vi alltid måste arbeta med. Vi ser också att kostnaden för destruktion av sekretess är för höga, en kostnad som vi måste se över. Detta är ett sätt i ledet. säger Markus Kullenbert, avdelningschef inom transport på Region Kronoberg.

Med investeringen så kommer hanteringen av sekretessklassade dokument på hela sjukhuset, att minimeras. Det innebär att alla dokument som ska destrueras läggs i låsta kärl och sedan sönderdelas på plats. Fraktionerna kan regionen sedan sälja.

– Sönderdelningen blir mer effektiv genom att allt sker i en och samma maskin. Och totalkostnaden minskar eftersom man inte längre behöver köpa in tjänsten. Nu kan regionen istället få betalt för materialet och det kan exempelvis bli till toalettpapper, säger Christoffer Halldin på Ingenjörsfirman J Mared.

Installationen av den nya anläggningen kommer att ske under sommaren 2021. Maskinen är en Vecoplan VAZ 800 som är specialanpassad för just papper. Till anläggningen hör inmatning och utmaning till komprimator.

– Att minska vår miljöpåverkan är en otroligt viktig del i vårt arbete. Även de ekonomiska effekterna blir positiva, även om kostnaden nu i inledningen är större, så kommer det att vara en god affär i det långa loppet, säger Markus Kullenbert.

– Just att en region satsar på denna typ av anläggning gör att fler förstår vikten av att investera i långsiktiga lösningar vilket ger positiva effekter såväl ekonomiskt som miljömässigt, fortsätter Christoffer Halldin.

För mer information kontakta Christoffer Halldin, 036-38 78 33 eller christoffer.halldin@mared.se