Mared levererar bränslehantering till Rya Kraftvärmeverk

Mared levererar bränslehantering till Rya Kraftvärmeverk

Mared AB levererar bränslehantering till Göteborg Energis stora hållbarhetssatsning

Mareds pressmeddelande den 7/7, 2020

Mared skall som underleverantör till Valmet bygga en komplett bränslehanterings- och kvarnanläggning för framställning av träpulver från pellets till Göteborg Energi Rya. Anläggningen kommer ha en bränslekapacitet motsvarande 140 MW. Den nya anläggningen minskar utsläppen av fossil koldioxid med 25,000 ton per år.

Den nya anläggningen ersätter en befintlig kvarnanläggning som byggdes 2003. Rivningen av den befintliga anläggningen startar i maj 2021, den nya tas i drift i december 2021. Den nya anläggningen har kapacitet att framställa ca 50% mer träpulver än den gamla. Antalet drifttimmar på träpulver ökar och användningen av naturgas minskar. Askan från förbränningen returneras till skogen.

“Göteborg Energis mål är fossilfri fjärrvärme 2025. Vi har redan tagit flera steg mot det målet, och jag är mycket glad över att vi nu uppgraderar Rya fjärrvärmeanläggning. Vi får modern teknik som kommer att tjäna oss väl i många år, säger Anna Svernlöv, Produktionschef på Göteborg Energi.

”Detta är en viktig leverans där Mared fortsätter på den inslagna vägen med att leverera klimatsmart teknik och anläggningar för en mer hållbar framtid. Även om leveransen till Göteborg Energi blir den mest omfattande i Mareds historia så är den baserad på beprövad teknik och erfarenhet. Tekniken för framställning av träpulver blir det bästa på marknaden idag. Detta är ett unikt projekt och vi ser fram emot att genomföra det tillsammans med Valmet, säger Thomas Magnusson, Operativ VD på Ingenjörsfirman J Mared AB.”

Information om Mareds leverans

Även om det kommer ske en viss utbyggnad för att ge plats åt den nya anläggningen kommer Mared bygga den nya anläggningen i främst befintliga utrymmen. Leveransen inkluderar transportteknik, malning, avskiljning och lagring av både träpellets och träpulver, ett komplett systemen för bränsleberedning. I leveransen ingår även projektledning, installation, uppstart och utbildning.

Information om Göteborg Energi AB

Göteborg Energi AB ägs av Göteborgs stad. Förutom utveckling och leverans av nya lösningar inom energiproduktion och bredbandsuppkoppling arbetar företaget mot ett större mål – ett hållbart Göteborg. Göteborg Energi har nästan 1,000 anställda som arbetar för att göra staden mer hållbar framåt.

Information om beställaren Valmet AB

Valmet Corporation är den ledande globala utvecklaren och leverantören av processteknik, automation och service inom massa-, pappers- och energiindustrin.

Valmets teknikutbud inkluderar såväl massabruk, produktionslinjer för tissue, kartong och papper, som kraft- och värmeanläggningar för energiproduktion.

Valmets nettoomsättning 2019 var cirka 3,5 miljarder euro. Med 13 000 medarbetare runt om i världen finns de nära kunderna och arbetar för att förbättra deras resultat – varje dag.

För ytterligare information kontakta:
Ingenjörsfirman J Mared AB

Thomas Magnusson, Operativ VD/COO
tel. +46 709402899

thomas.magnusson@mared.se

Mareds omfattande utbud inkluderar service, eftermarknad, teknik, maskiner och anläggningar till bland annat sågverk, massabruk, kraft- och värmeanläggningar, pelletsproduktion och återvinningsbolag. Mareds automationslösningar förbättrar driftsäkerheten och prestandan i våra kunders anläggningar och effektiviserar förädlingen och användningen av råvara.

Omsättningen 2019 var cirka 7,5 miljoner euro.

Läs mer:
Bioenenergitidningen: ”Bränsleberedning till nya Ryaverket – största leveransen hittills för Mared”