Vi levererar materialsorteringslinje till Veolias återvinningsanläggning av ljuskällor

Vi levererar materialsorteringslinje till Veolias återvinningsanläggning av ljuskällor

I Hovmantorp, Lessebo kommun har Veolia Recycling Solutions Sweden AB sedan länge en återvinningsanläggning för Sveriges och Norges alla förbrukade ljuskällor, dvs lampor och lysrör. Ingenjörsfirman J. Mared, Huskvarna och Veolia Recycling har nu kommit överens om en leverans av en komplett ny materialsorteringslinje för de krossade ljuskällorna.

En linje som ska ersätta befintlig utrustning i syfte att få rena fraktioner av ljuskällornas beståndsdelar, glas, metall och plast. Arbetet med den nya anläggningen, i huvudsak bestående av metallseparatorer, en plastseparator och en valskvarn för malning av glas, har redan startat. Anläggningen planeras stå färdig i slutet av år 2022. Totalt kommer Veolia Recycling investera närmare 60 MSEK i Hovmantorp-anläggningen.

“Vi är mycket glada över att äntligen kommit i mål med utvecklingen och upphandlingen av denna unika anläggningslinje. För materialsortering av ljuskällors komponenter finns ingen standardlösning och utvecklingstiden har fått ta tid” säger Veolia Recyclings VD Anders Fagerström.

Christoffer Halldin som varit en del av teamet med att ta fram lösningen från Ingenjörsfirman J Mared AB kommenterar projektet så här:

”Projektet är väldigt kul men framför allt en utmaning. Vi har spenderat mycket tid på att skräddarsy en lösning för att kunna uppnå EU’s återvinningsmål som ställer krav på mängden glas som skall sorteras ut från ljuskällor. Tillsammans med Veolia har vi besökt leverantörer runt om i Europa och gjort utförliga tester som varit grunden i projektets utveckling. Det i sin tur har inneburit att lösningen har växt fram utifrån långsiktigt samarbete för att kunna leverera en hållbar lösning för framtiden.”

En viktig pusselbit i förverkligandet av projektet står det svenska insamlingsföretaget El-kretsen för. El-kretsen, som är Veolias kund, svarar för insamling och återvinning av elektriskt avfall i Sverige i vilket ljuskällor ingår. Med den nya materialsorteringslinjen anser alla inblandade parter det möjligt att nå EU’s återvinningsmål för ljuskällor.

Information om Ingenjörsfirman Mared

Ingenjörsfirman J Mared AB ingår i Mared Invest och levererar automationsanläggningar för bland annat återvinningsindustrierna, sågverksindustrin och kraftvärmeindustrin. Mared levererar allt från maskiner till kompletta helhetslösningar med egen projektorganisation som ansvarar från idé till färdigt och levererad automationslösning. Bolaget utgår från Huskvarna där de har sitt huvudkontor och lager.

Mared är ett familjeägt bolag med över 50 år i branschen. Omsättningen i Mared-koncernen 2020 var cirka 120 miljoner

Information om Veolia Recycling

I Sverige är Veolia Recycling en ledande aktör inom återvinningsområdet som erbjuder lösningar för företag, kommuner och industri. Veolia finns representerat på ett tjugotal platser i Sverige.