Avfall | Återvinning

Anläggningar och utrustning för sortering och återvinning av exempelvis plast, elektronikskrot, sekretessmaterial, bygg- och industriavfall.

Blandat eller försorterat industri- och kommersiellt avfall innehåller råmaterial som kan återvinnas med mekanisk bearbetning. Istället för att förbränna stora delar kan avfallet sorteras på ett mer effektivt sätt och större andel av materialet kan återföras till kretsloppet. Eller energiförädlas.

Sorteringsanläggning | Metallsortering | Plastsortering | Stensortering| | Träsortering | Krossanläggning | Robotsortering | ”Optisk NIR-sortering” | Avfallssortering/materialsortering | Påssortering | Specialanläggningar

Transport, hantering, sortering och siktning av olika material ställer speciella krav och lång erfarenhet behövs för att det skall bli rätt. Genvägen till framgång går via någon som vet, alternativet kostar i regel mycket tid och pengar.

Storleken på varje anläggningssystem baseras på en detaljerad analys av de ämnen som hanteras och de nödvändiga mängderna återvunnet råmaterial. Högkvalitativ utrustning från våra leverantörer garanterar tillförlitlighet och finjusterad kapacitet efter behov.

Planerings- och installationsproceduren placeras i händerna på vårt projektteam.

Några av våra anläggningar

 

Exempel på vår utrustning


Visa all utrustning