Tjänster

Mareds omfattande utbud inkluderar service, eftermarknad, teknik, maskiner och anläggningar till bland annat sågverk, massabruk, kraft- och värmeanläggningar, pelletsproduktion och återvinningsbolag. Mareds automationslösningar förbättrar driftsäkerheten och prestandan i våra kunders anläggningar och effektiviserar förädlingen och användningen av råvara.

I vår roll som huvudentreprenör etablerar vi offentliga och kommersiella projekt och ansvarar för allt arbete som är involverat i planering och konstruktion av återvinningsanläggningar;

• teknik
• genomförandeplanering
• anskaffning
• produktion och leverans av maskiner och transport / hanteringssystem
• Installation
• igångkörning
• intrimning
• nyckelfärdig överlämning av anläggningen
• eftermarknad; service, support och reservdelar