Trä | Biobränsle

Planering och konstruktion av anläggningar för exempelvis bränslehantering, pelletsproduktion, träpulverframställning och lagringsoptimering.

Tillsammans med våra leverantörer implementerar vi lösningar som är skräddarsydda exakt efter dina processer och krav. Ni är experter på bearbetning och upparbetning av trä, träavfall, restträ och biomassa. Vi är specialister på system inom transport, separering, lagring och dosering med målet att skapa marknadsfördelar för dig.

Pelletsproduktion | Brikettillverkning | Träpulverframställning | Bränslehantering | Lagringsoptimering | Speciallösningar

Med ett helhetstänk planerar och konstruerar vi lösningar och system åt er och tar hand om hela ditt projekt; från planering, leverans, montering och idrifttagning.

Vi företräder Vecoplan, Eggersmann, CPM, och Adelmann och kan intyga att varje rivare, flishugg och transportband är utformad i detalj för att säkerställa hög kvalitet, utmärkt prestanda och en snabb avkastning på din investering. Du får allt detta plus maximal tillgänglighet och tillförlitlighet tack vare vår serviceorganisation.

Projekt i Sverige

Exempel på vår utrustning

Visa all utrustning