Om oss

Vi levererar utrustning, anläggningar och system för lönsam bearbetning och vidareförädling av en mängd olika material. Ett komplett program av utrustning för återvinning och bioenergi som rivare, kvarnar och huggar liksom hanteringsutrustning, sållning och sortering eller vidareförädling med brikett- eller pelletpressar. Vi har utrustningen som gör att ni tjänar mer pengar – att höra av sig till oss lönar sig.

Valet mellan rätt och fel maskin avgör ofta om det blir en lönsam investering eller en flopp. Att satsa på rätt utrustning kan vara avgörande för er framgång. Vi har lång erfarenhet av maskiner, anläggningar och system och samarbetar med några av branschens främsta leverantörer av utrustning.

Många gånger rör det sig om sönderdelning på något sätt. Det kan vara avfall eller restprodukter som skall bli hanterbara för ex. sortering, vidareförädling och energiutvinning. Det kan vara sekretesshantering av material för att göra det omöjligt att reproducera eller tillverka ett pulver perfekt till förbränning.

Transport, hantering, sortering och siktning av olika material ställer speciella krav och lång erfarenhet behövs för att det skall bli rätt. Hur man tillverkar briketter och pellets är inget man kan läsa sig till i en bok. Vi har till och med utrustning för automatisk sortering av industri- och byggavfall med robot. Genvägen till framgång går via någon som vet, alternativet kostar i regel mycket tid och pengar.

Vi har lösningar och utrustning för ex. trä, plast, papper, pellets, elektronikskrot, känsligt material (sekretess), bygg-, industri- och hushållsavfall och mycket mer.