Om Mared

Utrustning, anläggningar och projekt inom avfall/återvinning och trä/biobränsle. Med målet att skapa lönsamhet för våra kunder.

Ingenjörsfirman J. Mareds utbud inkluderar service, eftermarknad, teknik, maskiner och anläggningar till bland annat sågverk, massabruk, kraft- och värmeanläggningar, pelletsproduktion och återvinningsbolag.

Våra automationslösningar förbättrar driftsäkerheten och prestandan i våra kunders anläggningar och effektiviserar förädlingen och användningen av råvara.

”Med miljömedvetenhet och funktionsmässig trygghet levererar vi automationslösningar inom återvinning/avfall & energi/biomassa. Resurser är för värdefulla för att slösas bort – anpassade lösningar är nyckeln till framgång.”

Exempel på våra lösningar

Pelletsproduktion | Brikettillverkning | Träpulverframställning | Bränslehantering | Lagringsoptimering | Sorteringsanläggning | Krossanläggning | Metallsortering | Plastsortering | Stensortering| Träsortering | Robotsortering | ”Optisk NIR-sortering” | Avfallssortering/materialsortering | Påssortering | Speciallösningar

Del av Mared Invest

Läs mer om Mared Invest.