Om oss

Mared SustainTech AB, tidigare Ingenjörsfirman J. Mared erbjuder automationslösningar inom återvinning/avfall & energi/biomassa.

Samma tillförlitliga företag som förut – bara nytt namn

Automationslösningar inom återvinning/avfall & energi/biomassa

Våra automationslösningar förbättrar driftsäkerheten och prestandan i våra kunders anläggningar och effektiviserar förädlingen och användningen av råvara. Vårt utbud inkluderar service, eftermarknad, teknik, maskiner och anläggningar till bland annat sågverk, massabruk, kraft- och värmeanläggningar, pelletsproduktion och återvinningsbolag.

”Med miljömedvetenhet och funktionsmässig trygghet levererar vi automationslösningar inom återvinning/avfall & energi/biomassa. Resurser är för värdefulla för att slösas bort – anpassade lösningar är nyckeln till framgång.”

Exempel på våra lösningar

Pelletsproduktion | Brikettillverkning | Träpulverframställning | Bränslehantering | Lagringsoptimering | Sorteringsanläggning | Krossanläggning | Metallsortering | Plastsortering | Stensortering| Träsortering | Robotsortering | ”Optisk NIR-sortering” | Avfallssortering/materialsortering | Påssortering | Speciallösningar

En del av Mared Group

Mared Group är en familjeägd koncern med bas i Huskvarna men har även en enhet i Tidaholm. Resan startade på 60-talet och idag är vi fem bolag med verksamhet inom träbearbetning, återvinning/bioenergi, automation, komponentförsäljning till industrin samt lösningar inom dörrautomatik.

I koncernen ingår följande bolag:

  • Mared Automation AB – tidigare Elf Automation – erbjuder kundunika automationslösningar till industrin
  • Mared Components AB – tidigare Mekankomponenter/MEKOM – erbjuder komponenter till tillverkningsindustrin, så som fästelement, maskinskydd, maskinbelysning, termostater, ventiler, från främst europeiska tillverkare.
  • Mared EntryTech AB – tidigare Avancerad Entréteknik – erbjuder dörrautomatik och vägreglering till alla typer av fastigheter
  • Mared IndustryTech AB – tidigare Mared Industrial Engineering – erbjuder utrustning, automationslösningar och anläggningar inom träbearbetning och förpackning
  • Mared SustainTech AB – tidigare Ingenjörsfirman J Mared – erbjuder automationslösningar inom återvinning och energi
  • Mared BizServices AB – tidigare Mared Group Services – arbetar med ekonomi, HR, marknad, lager och logistik för de affärsdrivande bolagen i koncernen

Läs mer om koncernen