Daloc Trädörrar

Daloc tillverkar säkerhetsdörrar och anser sig vara skandinaviens främsta och mest utvecklade tillverkare av klassade dörrar i stål och trä – och vi är benägna att hålla med. Lägenhets- och instutitionsdörrar, dörrar för offentlig miljö, portar och ståldörrar med mera, allt av högsta kvallitet och mot högt ställda krav.

Daloc har byggt upp kanske världens mest moderna tillverkning av dörrar. Det ställs höga krav på Daloc när det gäller design, kvalitet, leveranssäkerhet, korta leveranstider och klassning, dörrarna testas bl.a. av SP. Daloc ställer också höga krav på sin produktionsutrustning och sina leverantörer. Vi känner oss därför extra stolta då vi inte bara har fått leverera en anläggning utan fått förnyat förtroende flera gånger och levererat olika utrustning för olika uppgifter.

Som exempel kan nämnas det helautomatiska flödet för enstycks, ordervis, tillverkning av dörrblad. Från automatisk plockning av material, via limning, pressning, formatering och bearbetning vidare till ytbehandling med automatisk färgväxling osv. till montagestationer för beslag. Flera hundra dörrar per skift med bara ett par övervakande operatörer. Efter beslagningen packas dörrbladen för utlastning vilket är första gången någon rör vid materialet sedan någon ställde dit en pallar med fyllning och skivor i början av linjen.

Exempel på levererad utrustning: IMA kantlistmaskiner, Wemhöner etagepress, Kraft beslagsfräsar och hanteringsutrustning, Beth hyvel, Vecoplan rivare och skrapmatargolv, Adelmann brikettanläggning med mera

Daloc Trädörrar