Sönderdelning Jordbruksfilm – Miljösäck

Miljösäcks tidigare rivare hade ett totalhaveri vid tillfället som de kontaktade oss. 1 vecka efter haveriet kunde vi leverera en V-ECO rivare från Vecoplan designad för ändamålet med dubblad kapacitet jämfört med tidigare utrustning som fortfarande finns installerad för att bibehålla produktion vid serviceunderhåll om driftstoppen skulle ta längre tid än planerat.

Miljösäck tillverkar och marknadsför plastbärkassar för svensk handel och sopsäckar avsedda för källsortering, industrier, storkök, renhållning, fastighetsskötsel samt hushåll och trädgård. De använder enbart återvunnen råvara insamlad i Sverige.

I förhållande till plastbärkassar respektive sopsäckar tillverkade av jungfrulig råvara eller produktionsspill blir miljövinsten, i form av minskat koldioxidutsläpp och lägre oljeförbrukning, tydlig för varje förpackning.

Miljösäck har sitt ursprung i Celloplast AB, ett företag som grundades på 30-talet. Celloplast expanderade snabbt under 60-talet och 70-talet i samband med att plastbärkassen lanserades och krymp- och sträckfilm revolutionerade lastpallshanteringen vid transporter. Celloplast hade starka patent och var länge ensam på marknaden. Under det sena 70-talet löpte patenten ut. Företagets affärsenheter såldes successivt ut. Den egenutvecklade plaståtervinningen och plastsäcksproduktionen, som startade 1979 såldes 1992 till den schweiziska förpackningsgruppen Model AG, Weinfelden. Under år 2000 överfördes Miljösäck till ett närstående bolag till Model AG; InnoHolding AG, Eschlikon, Schweiz.

Företaget har 70 anställda och en omsättning på 10 MEuro

Miljösäck återvinner förpackningsfilm av polyeten, som förädlas till nya plastsäckar avsedda för källsortering, industrier, storkök, renhållning, fastighetsskötsel samt hushåll och trädgård. ”Vi använder enbart återvunnen råvara insamlad i Sverige. I förhållande till säckar tillverkade av jungfrulig råvara eller produktionsspill blir miljövinsten, i form av minskat koldioxidutsläpp och lägre oljeförbrukning, tydlig för varje förpackning.
Miljövinsten redovisar vi i våra broschyrer, produktblad och på förpackningsetiketterna.”

Miljösäck återvinner varje år drygt 8 000 ton polyeten från kretslopps-råvara vilket medför 16 000 ton mindre koldioxid till atmosfären samt 8 000 000 liter mindre förbrukning av råolja.