Rivare lastpallar – ALPAB

Tidigare kasserade Alpab sina lastpallar i containrar. Med investering av rivare och transportör från Mared framställs nu en flisråvara fri från föroreningar. Råvaran används för uppvärmning.

Träspill blir till lokal energi tack vare Alpab.