Rivaranläggning trä – Tegsnäs Group

För sönderdelning av träspill från produktionen investerade Tegsnäs Group i en rivare med transportör från Mared AB. Det bidrog till att Tegsnäs nu kan erbjuda försäljning av torrflis istället för att träspillet slängs i containrar med både kostsam hantering och dyr frakt som följd.

Tag vara på resurserna, det ger ökad lönsamhet!

Vill du veta mer om våra rivare? Här finner du information om våra leverantörer.