Malning pellets till pulver – Valmet

Valmet valde Mared som underleverantör till ett av Sveriges största industriprojekt.

Till Valmets mesaugnsteknik behövs kontinuerlig och stabil tillförsel av råvara. Mared levererar bränslehantering för inkommande råvara, råvaran bearbetas i en Champion hammarkvarn, träpulvret transporteras vidare och lagras i silo innan tillförsel till Valmets brännare. Slutkunden minskar sitt oljebehov med över 8000m3/år.