Mekanisk brikettpress BP450

Tack vare dess robusta svetsstålkonstruktion kan man utföra briketter med ett otroligt högt presstryck.

Det enda som behövs tillsättas är material med en fukthalt på ca 15% och spänning till maskinen. Slitdelar byts ca 1 – 2 gånger per år beroende på vilken materialkvalité och antalet timmar i drift per dag. Maskinen är kompressorkyld och riskerar därför ingen överhettning när den jobbar dygnet runt 7 dagar i veckan.

Adelmann brikettpress BP450 är till för de mindre ändamål av komprimerat material där man är ute efter kvalité

Adelmann Brikettpressar finns olika typer med olika flöden (Ø 45, Ø 55, Ø 65, Ø 75 mm). Beroende på de önskade brikett och materialegenskaper kan man uppnå en kapacitet om 1500 kg/h.
Brikketeringen kan ske automatiskt eller med manuellt läge
Pressen är tillverkade i en robust svetsad stålkonstruktion. Den excentriska med ett tungt svänghjul är energieffektiv och tillförlitlig.

Adelmann Umwelt GmbH har den behöriga lösningen på dagens problem med ökadande avfall. De tillverkar brikettpressar som kan komprimera de fleta avfall för att uppnå en optimal värmeutnyttjande och ekonomiskt återvinning av restmaterial från hela världen. Råvaror och primära energikällor blir allt knappare. Den återcirkulation, naturligt omhändertagande samt utveckling av nya energikällor krävs. För att undvika onödiga avfall råvaror, är system av behov som tillåter fortsatt användning av avfallsproduktion och där passar Adelmann Brikettpressar otroligt bra för ändamålet.

Med Adelmann-Brikettanläggning för kan man tillverka briketter av träflis, sågspån, halm, vass, torv och flera andra komprimerbara produkter. Briketterna beter sig som vid förbränning av kol, dvs de bränner och därmed uppnås en mycket låg verkningsgrad. Det produkter som framställs av organiskt avfall ger en värdefull energikälla som sparar de knappa energiresurser som finns att tillgå.b
Kostnader för förvaring och transport av bränsle kan minska avsevärt eftersom volymen av materialet kan minskas upp till 10-gånger så mycket med träbrikettering och upp till 100 gånger så mycket med plastbrikettering.

En komprimering av damm är möjlig något som annars brukar tillföra stora kostnader eftersom man använder spånfilter, förpackning, ATEX etc.
Brikettering av växter har redan visat sig i de olika områdena. Systemen arbetar bland annat för komprimering av träflis, sågspån och plastmaterial, men även för damm och avfall från kaffe eller cigarettproduktion, för att nämna några. Ytterligare en patenterad process som man kan utföra är plastbrikettering. Den kraftigt förbättrade komprimeringen av briketter förhindrar att materialet faller sönder på samma sätt som i en hydraulisk press, vilket medför att kvaliteten på slutprodukten ökar signifikant.

För produktion av väl sammanpressade briketter efter krav måste följande uppnås:
Materialet som skall packas får inte överstiga restfuktighet på 15-18%.
Materialet måste vara ca 15-20 mm
Materialet måste vara fritt från främmande material och föroreningar (sand, sten och metall)
Funktioner i Adelmann brikettpress
Form, densitet och sammansättning av utgångsmaterialet är kritiska för genomströmning och briketten.
Om tillsättning av lim och bindemedel kan undvaras, eftersom briketter av Adelmann – komprimeringssystem är rent mekaniskt.
Anläggningen är försedd med lätt utbytbara slitdelar, vilket gör driftstopp för underhåll minimeras.

Produkten är taggad med

Adelmann Brikettpressar Brikettering
Brikettdiameter 45 mm
Användningsområden Brikettering av trämaterial fritt från metall.
Kapacitet Upp till 150 kg/h, beroende på materialets beskaffenhet mm. Kontakta oss för kapacitet på Ert material.
Övrigt Kan levereras med 6-10m3 silo.
Kan levereras med kylsträngar anpassade efter kundens önskemål.
Kan levereras med kapningsanordning för fastställande av en jämn längd på briketterna
Kontakta oss för utformning och anpassning utifrån Era behov.
Halmbriketter Materialexempel
Träbriketter Materialexempel
Höbriketter Materialexempel
Våtmarksgräsbriketter Materialexempel
Kontakta oss
Thomas Magnusson
+46 (0)36 387825
Christoffer Halldin
+46 (0)36 387833

  Ditt namn (obligatorisk)

  Företag

  Telefon

  Din epost (obligatorisk)

  Ämne

  Ditt meddelande