Lagring – Skakgolv

Leverantör: Vecoplan
Med ett skakgolv från Vecoplan har ni möjligheten att dosera materialet automatisk för påfyllning i befintlig anläggning

Ett vibrerande bord, skakgolv är lämpligt att tillämpas i sågverksindustrin, träbearbetningsindustrin eller liknande återvinningsindustri osv, där en dosering av material behövs för sidledes transport av plattor och stickor samt avfall och restprodukter. Skakgolvet är mycket flexibelt i fråga om längd, bredd och höjd. Standardbredder finns i 500 mm steg. Max. Området är för närvarande 45 m².

Ett vibrerande bord VT är extremt flexibelt i fråga om längd, bredd och höjd. Standardbredder finns i 500 mm steg, och i-mellan storlekarna är möjliga att använda speciella sidosektioner. Det vibrerande bordet består huvudsakligen av en stål-platte plattform, styrskenor och en eller två excentriska kardandrivningar.

Produkten är taggad med

Vecoplan Lager & buffertar Lagring och dosering
Kontakta oss
Christoffer Halldin
+46 (0)36 387833
Erik Fransson
+46 (0)36 387839

  Ditt namn (obligatorisk)

  Företag

  Telefon

  Din epost (obligatorisk)

  Ämne

  Ditt meddelande