Separering och sortering

Metalldetektering
Försållning av såväl magnetisk som ickemagnetisk metall tjänar till att skydda krossar och andra maskiner genom att förhindra att metall tränger in i råmaterialet.

Robotsortering
Avfallssortering är som mest lönsam när den är autonom. Nu är det bara att lägga materialet på ett band så fixar de 4-axliga portalerna sorteringen åt dig.

Sållning
Vi erbjuder en rad tekniker för siktning av upp till fyra olika fraktioner inom ett aggregat. Våra innovativa system gör det också möjligt att ta bort grova bitar. Dessutom kan siktningsenheter också integreras i transportörer för effektiv direktsiktning.

Kontakta oss

Försäljning/Projekt:
036-38 78 00

Service/Support:
036-38 78 12

Reservdelar:
036-38 78 50

Ekonomi/Administration:
036-38 78 01

Vår personal

Aktuellt

Till toppen av hemsidan