Ballistiskt såll – BRT Hartner

Leverantör: BRT Hartner
Ballistiskt såll är maskinen för att specificera ditt bränsle utan NIR teknik för att särskilja PVC och sten. Maskinen är tillverkad för att ta emot och separera blandat industri avfall, konstruktions och rivningsmaterial samt även biologiskt avfall. Maskinens paddlar och innervägar är förstärkta i hardox för ökad livslängd och robust konstruktion. Maskinen delar upp 3D material, 2D material och finfraktion så att ni behandlar rätt bränsle

Det Ballistiska sållet drivs med hjälp av en elektrisk växelmotor. Kraften från kardanaxeln driver paddlarna och gör att de rör sig så väl horisontellt så som vertikalt.

Sållplattorna är utbytbara och kan levereras i diverse olika hålstorlekar.

Funktionsbeskrivning:
Det ballistiska sållet kan dela upp materialet i tre olika fraktioner (en rullande, en platt och en fin fraktion) och allt sker i ett steg. Paddlarna får materialet att röra sig uppåt och neråt samt fram och tillbaka vilket skapar en riktigt bra delning av materialet med hög precision. Sambandet mellan materialens olika egenskaper påverkar vart materialet trillar ut så som vilken vinkel som utrustningen är monterad i.

Rullande och stora material så som stenar, flaskor, plank och liknande material påverkas enligt dragningskraften och kommer studsa nedåt och ut som en 3D fraktion. Lätta material och platta långa material (2D) material tenderar till att klättra uppåt då de dras med I den vertikala accelerationen. När materialen matas in i sållet kommer mycket av materialet att vara finfraktioner som enkelt kan siktas bort beroende på hålstorleken. Utrustningen kan även bara separera mellan 2D och 3D om ingen sållstorlek är installerad.

Glidskenor och nedfall bör monteras under sållet för materialet skall styras ner I rätt fack samt att skydda maskinen från att de studsar upp eller trasslar in sig under plattorna och i lagerbanorna. Till finfraktionen finns det glidbanor i vilken man kan montera presenningar för att skydda från eventuell vind samt at se till att materialet trillar ner i rätt fack.

Produkten är taggad med

BRT Hartner Sållning Separering och sortering
Inkommande material: Konstruktions & Rivningsvirke
Industriavfall
Hård & Mjuklplast
Biologiskt avfall
Magnetseparerad metall med 2D kontaminering
Papper & Kartong
Bulk vikt: Upp till 400 kg/m³
Max. vikt per objekt: <30 kg
Max storlek: 500x500x500 mm
Maxlängd: Ca 1500 mm
Kapacitet: Max. 200 m³/h beroende på sållstorlek
Hålstorlek såll: 0 - 120 mm
Sållarea: upp till 17,5 m² beroende på sållstorlek
Antal paddlar: upp till 8 st beroende på sållstorlek
Paddel längd: 6.300 mm
Paddel yttre bredd: 338 mm
Paddel inre bredd: 258 mm
Total längd: ca 7.100 mm
Total höjd: ca 1.500 mm
Ställbar vinkel: Från 11° till 19°
Vikt: Ca 10 ton
Rotationshastighet: 0 – 200 rpm
Anslutningseffekt: 22 kW
Kontakta oss
Thomas Magnusson
+46 (0)36 387825
Christoffer Halldin
+46 (0)36 387833

  Ditt namn (obligatorisk)

  Företag

  Telefon

  Din epost (obligatorisk)

  Ämne

  Ditt meddelande