2018 års julgåva går till Ankarstiftelsen

2018 års julgåva går till Ankarstiftelsen

Ett av de bästa sätten ur fattigdom är kunskap
Även i år har vår gåva gått till Ankarstiftelsen. En organisation där huvuddelen av skänkta medel går direkt till avsedd verksamhet tack vare ideella krafter och volontärarbete.
Utbildning är ett av de absolut bästa sätten att på lång sikt komma ur fattigdom. Ankarstiftelsen har utvecklat ett koncept så att man med förhållandevis små medel kan bygga skolor. Ett hundratal skolor har byggts hittills och arbetet utförs i nära samarbete med en lokal skolmyndighet av föräldrar, volontärer och lokala hantverkare.
Ankarstiftelsen har flera typer av bra konkreta projekt som man enkelt kan engagera sig i. Vi rekommenderar ett besök på Ankarstiftelsens hemsida.