Samma tillförlitliga företag som tidigare – bara nytt namn

Samma tillförlitliga företag som tidigare – bara nytt namn

Nu byter alla bolag i Mared Group namn för att ge en tydligare bild av vilka bolag som ingår i vår koncern. Så vi är samma tillförlitliga företag som innan – bara nya namn men lättare för dig att se hela vårt utbud av produkter och tjänster!

Mared Group är en familjeägd koncern med bas i Huskvarna men har även en enhet i Tidaholm. Resan startade på 60-talet och idag är vi fem bolag med verksamhet inom träbearbetning, återvinning/bioenergi, automation, komponentförsäljning till industrin samt lösningar inom dörrautomatik.

Vi har en omsättning på ca 180 MSEK och ett 50-tal anställda.

Vi lever efter våra värderingar som är: Jämlikt, Hållbart, Engagerat, Ärligt och Professionellt.

Välkommen att kontakta oss! Du hittar våra kontaktuppgifter här.

I koncernen ingår följande bolag:

  • Mared Automation AB – tidigare Elf Automation – erbjuder kundunika automationslösningar till industrin
  • Mared Components AB – tidigare Mekankomponenter/MEKOM – erbjuder komponenter till tillverkningsindustrin, så som fästelement, maskinskydd, maskinbelysning, termostater, ventiler, från främst europeiska tillverkare.
  • Mared EntryTech AB – tidigare Avancerad Entréteknik – erbjuder dörrautomatik och vägreglering till alla typer av fastigheter
  • Mared IndustryTech AB – tidigare Mared Industrial Engineering – erbjuder utrustning, automationslösningar och anläggningar inom träbearbetning och förpackning
  • Mared SustainTech AB – tidigare Ingenjörsfirman J Mared – erbjuder automationslösningar inom återvinning och energi
  • Mared BizServices AB – tidigare Mared Group Services – arbetar med ekonomi, HR, marknad, lager och logistik för de affärsdrivande bolagen i koncernen

Öppna som pdf: Information letter Mared Group